Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

21:49
Reposted fromFlau Flau vialajla lajla
21:49
2958 5f9f
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialajla lajla
21:47
21:47
21:46
21:45
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
21:45

August 29 2017

07:28
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać."
Reposted byrudoscitobecontinuedcappaqueiwantmagicmalinowychrusniakcranniesofsoulsziiizcrispybonesewsonmacka123

August 06 2017

20:13
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vialajla lajla
20:12
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialajla lajla
20:11
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialajla lajla
20:11
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine vialajla lajla
20:11
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem vialajla lajla
20:11
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun vialajla lajla
20:10
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
19:44
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialajla lajla
19:43
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk (via polskie-zdania)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster vialajla lajla
19:43
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialajla lajla
19:43
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico vialajla lajla
19:42
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl