Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

18:00
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viatoffifee toffifee

May 30 2015

11:13
Wcale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem w nim zakochana. (...) Tylko po prostu nie mogłam przeżyć nawet kilku dni bez niego.
— "Opium w rosole"- Małgorzata Musierowicz
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaeazyi eazyi
11:13
3950 5c85
Reposted fromcalifornia-love california-love viaeazyi eazyi

May 29 2015

12:02
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viasatyra satyra
11:57
Kawa stygnie,  Uczucia gasną, Piwo traci gaz, Namiętność wietrzeje, A ludzie zwyczajnie odchodzą.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix
11:57
7265 36ca
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix
11:56
3221 f84e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viatoffifee toffifee

April 26 2015

17:33
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viaRudeGirl RudeGirl
17:28

Gdy odczuwamy brak samych siebie, wszystkiego nam brak. 

— J.W. von Goethe
Reposted fromvaporous vaporous viasoko soko
17:19
Chcę być po prostu czyjaś. Chcę, żeby ktoś cieszył się, że ma właśnie mnie.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr vianivea nivea
17:11
  Usiądźmy razem i wlejmy do gardła czystą, za to wszystko co nam miało wyjść, a nie wyszło.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaRudeGirl RudeGirl
17:09
8695 8a09 500
Reposted fromrol rol viabegentle begentle
17:09
4125 2e3b
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRudeGirl RudeGirl
17:09
2752 7d7f
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona
Reposted fromTeardrops Teardrops viaRudeGirl RudeGirl
17:08
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie. 
— J. L. Wiśniewski "Bikini"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRudeGirl RudeGirl
17:04
3697 6f88
16:59
4763 eafa 500
One day
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
16:53
8083 97dd
Reposted fromlonelyday lonelyday viaRudeGirl RudeGirl
16:49
4433 2ecd 500
16:48
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl