Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

14:03
 Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”.
— Kayah
Reposted fromlivhanna livhanna viaweruskowa weruskowa

January 08 2018

19:21
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyra satyra
19:08
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspokodama spokodama
19:07
9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc vialadymartini ladymartini
19:05
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaspokodama spokodama
18:58
- Idę wziąć prysznic.
- Dobrze.
- Ty idziesz razem ze mną.
- Lepiej.
— Iron Man 3
18:58
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaweruskowa weruskowa
18:55
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaweruskowa weruskowa
18:54
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaweruskowa weruskowa
18:54
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaweruskowa weruskowa

November 02 2017

21:57
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
21:56

Dzisiaj jestem szczęśliwa.

A o jutro będę się martwiła jutro.

— Cecelia Ahern
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vialajla lajla
21:54
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialajla lajla
21:49
Reposted fromFlau Flau vialajla lajla
21:49
2958 5f9f
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialajla lajla
21:47
21:47
21:46
21:45
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
21:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl